In 2007 is het steunpunt "Vrienden van het Hobby Gilde" ingesteld.

De doelstelling van de "Vrienden" is om stand-by voor het bestuur te zijn waar dit op bepaalde momenten nodig is, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de deelnemersadministratie, of wanneer ondersteuning nodig is bij ziekte of langere afwezigheid van bestuursleden. Verder kan de vriendengroep gevraagd of ongevraagd adviezen geven.

Oud-bestuursleden worden uitgenodigd toe te treden.

Momenteel zijn lid van de "Vrienden":

  • Coby Andriessen
  • Marianne Bouten
  • Louis Cuppen
  • Ria Fontaine
  • Frans Jansen
  • Miek Jenniskens
  • Jan Keijsers
  • Jan Lemmen
  • Charles Otterloo
  • Riet Peeters