Het Hobby Gilde Horst e.o. is juridisch een Stichting met een bestuur bestaande uit zes personen. De organisatie draait volledig op vrijwilligers (bestuursleden en cursusleiders). Het bestuur van het Hobby Gilde kan, indien de situatie daarom vraagt, een beroep doen op haar beschermheer, Dhr. Jan Lemmen alsook op een groep van oud-bestuursleden, die gezamenlijk de "Vrienden van het Hobby Gilde" vormen. In het Huishoudelijk Reglement van het Hobby Gilde worden de taken en bevoegdheden van de beschermheer omschreven.

Momenteel zijn lid van de "Vrienden van het Hobby Gilde":

  • Coby Andriessen
  • Marianne Bouten
  • Louis Cuppen
  • Ria Fontaine
  • Miek Jenniskens
  • Jan Keijsers
  • Charles Otterloo
  • Riet Peeters