Duits

Duits

Bij voldoende belangstelling gaan we de mogelijkheid bekijken om een cursus te starten. Er zal dan in overleg met de cursusleider en deelnemers gekeken worden welk dagdeel het meest geschikt is.